صفحه اصلی سایت فیسبوک راهنمای ایرانیان مهاجر
|
شهرهای ایرانی نشین » راهنمای مشاغل تازه واردین گشت و گذار صفحات ایرانیان مراکز ایرانیان اطلاعات ضروری
ایرانیان خارج
راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان (لندن)
اطلاع رسانی کنید:
افزودن به بالاترین Balatarin

« بازگشت به صفحه ایرانیان لندن


آژانـس مـسافـرتی

 020 8346 1660 آژانـس مسافرتی لـنـدن
 020 7603 1246 فکت تراول
 020 7938 2271  آریا تراول
 020 8843 0011 آریانا تراول
 020 0000 0000
بهار تراول
 020 7963 0965 شیراز تراول
 020 7724 8455  IKB  آژانـس مسافرتی
 020 3056 4758  سوئیفت تراول
 020 0000 0000
 هما تراول
 020 8813 9778
 یورو شیا تراول
 020 0000 0000
 دنیا تراول

 آرایـش و زیبـائـی

020 8960 4242
Look آرایـش و ریبـائـی
 020 8203 5881
استودیو
 020 8969 8187
امــروز
 020 8960 5555
آرایش حمید
 078 8997 7623
ماساژ و زیبائی حمید
 020 8458 3888
الگانس
 020 8903 6178
پـامـیــر
 020 7372 5339
پـرسـیـس
 020 8567 3275
پـیـام
 020 8265 3822
تـارا
 020 8427 1973
تـتــو
 020 7431 1214
دبـورا
 020 8732 2920
دنـیــا
 079 8478 7104
روحـا بـیـوتـی
 079 8201 8612
سالن زن
 020 7624 0229
رژ
 020 8203 8060
ژالــه
 020 8732 2920
سـارا
 020 7352 8811
سـالـن کـینگـز
 020 8958 6666
سـمـیـرا
 020 8455 8206
شـیـوا
 079 6954 5871 عـروس
 020 8446  5262
Glamour گـلامـور
 020 7244 8765
مــریـم افـضـلی
 020 7586 8606
مــونـامــو
 020 8441 1717
مـیـس پـوش
 020 7376 3682
نـایـا
 020 8959 1299 نــدا
 020 7431 5959
نـکیسا
 020 8959 1299
نـیـو لــوک
 020 8951 3503
ونــوس
 020 8441 9782
ولـی جـوان
 020 7419 9601
هـایـدی اسـتـودیـو
 020 7388 8881
ISISپـوست و زیبـائـی
 020 8748 2420
Chic Touch
 020 8202 8555
Restyle Hair

آمــوزش

078 4650 8534
مدرسه اندیشه
 079 3088 6194
مدرسه فارسی اوستا
 078 2654 5118
دانـش و هـنـر
 020 8455 5314 الـبــرز
  077 1218 5089 زبـان و ادبیـات فـارسـی
 020 8878 6147 حـافـظ
 020 8361 9251 رسـتـم
 020 7700 7174 صـمـد بـهـرنگـی
 020 7372 8051 مـدرسـه ایـرانیـان
 020 8426 4308 مـدرسـه ایـران
 020 8123 4103 دانشـسار
 079 5776 6324 اوسـتـا
 020 8748 6682 آمـوزشگـاه فـردوسـی
 077 3371 3266 هــدف
 020 8150 9953
آموزش زبان

 

آمـوزش راننـدگی

079 5156 3838 فـــرح
 078 9599 5334 شـایـان
 020 8896 3020 هــدف
 077 6176 7199 امــیـر
 020 8752 1244 پـارس
 079 1506 6591 GP راننـدگـی
 079 3037 0095
افـغـانی
 079 6125 6517
راهـنـمـا
 079 0337 2450
رفـیـع
 020 7449 2114
زیـبـال
 075 7243 1478
سـوفـیـا
 079 3037 0095
محـمـد نـظیـر
 077 3732 1762
رضا
 077 3732 1762
وب
 020 8888 7443
بابک
 020 8575 7316
حکیم
 078 0970 9542
B 4 U آموزش رانندگی

امـلا ک

 020 7209 8793    املاک مـددی
 020 7794 2434  Visual Homes  املاک لندن
 020 7624 0055  My Grove State املاک لندن
 020 7316 1827
 Sunlit Estates املاک لندن

  ازدواج - خـدمـات

 078 8668 2785
عاقد - م امینی
 079 0451 5081
گلچین
 079 5160 1340
گروه هنری 6 & 8
 020 8205 -----
گروه هنری امید پژوه

  اتومبیـل - نمایشگاه

 020 8632 1036 Al Trade Centre
 020 8993 8533 اتومبیل رز

 اتومبیل - تعمیرات

020 8861 2833 Civic Tyres
 079 7460 6836 Man & Van
 020 8808 6162 Euro Car
 020 8861 2833 گاراژ DM
 020 8446 8022 D & D Motors / MOT
 079 8558 8448 MOT Centre
 075 0499 0237
صافکاری بدنه
 078 1173 8559
آریـن

 الـکتـریـک

020 8985 9808
امور برق - Protectia

   ادیـان
 020 7604 5500 مرکز اسلامی انگلیس
 077 3737 8261 کانون توحید لـنـدن
 020 8451 9993 کالج اسلامی لـنـدن

 ایـنـتـرنـت

020 8492 0118
کافی نـت
 020 7078 7525 خـدمـات گـوگل

  بـازار لـنـدن

077 3537 1946 www.bazarlondon.com بـازار لـنـدن
 020 1234 5678    بازار کمدن
 020 1234 5678   بازار پورتوبلو
 020 1234 5678   بازار شهر

  تـصـادفـات - بیـمـه

0800 855 2011
  Alfa  بیمه و تصادفات
 020 8962 3400
 Capital Claim    بیمه و تصادفات
 020 8900 9574
 G & M Claim   بیمه و تصادفات
 020 8459 8809
 Expert Lawyers   بیمه و تصادفات
 020 8826 1379
 Levens   بیمه و صادفات
 020 8202 8442
  بیمه و تصادفات عزیزی
 020 8838 0011   Swift بیمه و تصادفات
 020 8343 2727  Acccident Centre  بیمه و تصادفات
 0800 047 0940  Accident Line  بیمه و تصادفات
 020 7233 5511  Singhania Co.  بیمه و صادفات
 020 8342 7070  Erasan & Co.  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  C M Claim  بیمه و تصادفات
 020 8655 2614  Street Claim  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  EU Accident  بیمه و تصادفات
 0800 298 0895   ACHL بیمه و تصادفات
 020 7193 5585   بیمه و تصادفات بلخ
 020 8200 4786  Platinum Accident  بیمه و صادفات

  بـانک/ موسسه مالی

020 7606 8521
بانک پارس  - لندن
 020 7929 4048
بانک تجارت - لندن
 020 7623 1371
بانک سپه - لندن
 020 7600 0133
بانک صادرات - لندن
 020 7606 8521
بانک ملت - لندن
 020 7600 3636
بانک ملی - لندن

  پـذیـرائـی - سـفـره عـفـد

020 8959 3611 سفره عقد گلچین
 020 7483 1934  سفره عقد گالری ثـریا
 079 5123 6326 پذیرائی موسسه باختر

 پـخـش مـواد غـذائـی

020 8961 9999
انجمن - عمده فروشی
 020 0000 0000
پـگـاه - عمده فروشی
 020 8241 2083
چیکا - عمده فروشی
 020 8963 0012
مـاهان - عمده فروشی
 020 8951 1402
سبزیجات و حبوبات منجمد

 

پـسـت

020 8205 4418 پرشیا گیفت لند

 

پـلاستیک

020 8349 2083 لوازم منزل، حمام ... و

 

 

تبلیغـات

077 3537 1946 www.bazarlondon.com بـازار لـنـدن
 077 3537 1946 www.londonmarket.net London Market

 تـعـمیـرات

0800 242 5558
  تعمیر کامپیوتر
 0800 323 7488
  تعمیر قالی - قالیشوئی
 020 8997 8095
  تعمیرگاه اتومبیل
 020 8560 7222
 APS Auto Service      تعمیرگاه اتومبیل
 020 8438 6337
  تعمیر یخچال

 

تـلـفـن / ارتباطات

0870 092 1091
پرسپولیس
 020 8759 9769
پیشرو
 020 8434 0561
گلدن فون
 0845 080 0555
ای دی ان
 020 7514 1797
تل تو ایران
 020 7099 0375
UK کال
 020 7099 0375
تلفن به ایران

 تـرجـمـه

020 9381 1088
ترجمه آریا
 020 8421 5138
ترجمه ادیب
 020 7602 0102
ترجمه پرشین
 020 8748 9397
دارالترجمه ساتراپ
 020 7431 8239
ترجمه پـول
 020 8998 8236
  ترجمه سمندر
 020 8275 0631 ترجمه شفیعی
 020 7624 9499 ترجمه فرخ
 020 7727 4236 ترجمه فریس
 020 8803 5980 ترجمه وفا
 018 9547 0318
خانه ترجمه

 ثبـت احـوال

020 1234 5678 ثبت احوال انگلستان
 020 1234 5678
 ثبت احـوال اسکاتلند
 020 1234 5678
ثبت احوال ولـز
 020 1234 5678
ثبت احوال ایرلند

 

جـراحی و زیبائی

020 8868 0555
 Doctors Makeover - دکـتر جهانگیر تـقی پـور
کلینیک جراحی و زیبائی
 020 7372 4433
  Lemoge Clinic - دکـتر شیـرافکن
کلینیک جراحی و زیبائی

 جـواهـری

020 7589 0777
مظفریان
 020 7722 5777
هـایده

  چـاپ و پـرینـت

020 8984 9138
کال پرینت
 020 8343 2727
Finchley Print Centre

 حـسـابـداری - مـالی

020 8819 6931
Faiz & Co.Ltd. حسابداری
 079 6913 3343
حسابداری امیر
 020 7795 0242 حسابداری ابکاس
 020 2827 1137
حسابداری امیر
 020 8209 1919
حسابداری اویس مدبر
 020 7604 4378
خطیبی
 020 8904 4600
رانی
 020 8203 2735
حسابداری شیراز
 020 8962 3400
حسابداری فاطمی
 020 8963 0444 فلورا
 020 7096 1822
منصور شاهرخ
 020 8203 2850
همایون
 020 8963 9181
سمیع
 020 8900 5610
دفتر حسابداری افغانی
 020 8616 3389
Book Smart افغانی

  حـمـل و نـقـل

0191 483 4937
آریا لاین
 0800 112 3438
تکاپو
  0800 583 2044
حمل و نقل
 020 8802 9111
حمل بار
 020 7603 1044
ایران کارگو
 079 8416 6054 Luton Removal
 020 8933 8261
پدرام
 020 7799 2424
کشتیرانی ایران
 079 3019 00633 سیار
 020 8867 0904
حمل و نقل بین الملل
 074 0496 6007
Easy Cargo
 020 8360 3270
آفتاب شکوفان

  خــدمـات

020 8956 3322
  M & M درب و پنجره
 020 8882 7309
  آریا
 020 8889 6989
  Ari Fabrication اری
 0800 328 0327
  اسک ویندوز
 0845 644 2829
  ایر کاندیشن
 020 8203 7863
  به سازان
 020 8841 181-
  پورا
 020 8206 0674
  تابلو سازی جهان
 020 8202 8900   تابلو سازی کریم
 079 3014 4409
  خدمات برقی
 020 7474 9199
R. K Metal Work Ltd.  Master خدمات ساختمانی
 020 8749 9797
 Experience builder  خدمات ساختمانی
 077 9962 2384
Experience builder  خدمات ساختمانی
 020 7724 4999
  خدمات ساختمانی
 077 7222 1894
  گچبری، فروهر خدمات ساختمانی
 020 8429 8341
  سعید نامدار
 0845 226 0747
  شرکت ساختمانی امپریال
 020 8438 8648
  شرکت ساختمانی امین
 020 7224 9755
  خدمات ساختمانی شهرام
 020 8985 9808
  Protectia گواهی برق
 020 7722 9721
   خدمات، شیشه، پنجره
 020 8204 9045
   عرفان - لوله کشی
 020 8830 4405
  کـاج
 020 8202 8022
  کاسپین
 020 8575 1277
  کاگل
 020 8446 9668
  کورس
 0800 328 7488
  کلین سرویس برلیان
 0800 783 9055
  مطمئن - لوله کشی
 020 8884 1999
 R. K Metal Work Ltd.  خدمات ساختمانی
 020 8487 0076
 Bright Engineering  مشاوره و طراحی
 078 9772 5437
  خدمات ساختمان حارث
 020 8354 0675
  سیستمهای حرارتی
 020 8800 6668
  سیستمهای امنیتی
 0845 466 6660
  خدمات معماری
 020 7348 9060
  طراحی و ساخت لوستر

 خیاطی

079 4435 6685
خیاطی زنانه

خـدمـات ستـلایـت

020 8669 2714
آریا ست
 020 8640 9605
افغان ست
 020 8669 6761
B. Ford بی فورد
 020 8441 4823
تهران ست
 020 8669 6761 ستلایت 5 ستاره
 020 7788 2917
مینا ست
 020 8368 8132
سـت UK
 020 8640 9605
آریانا ستلایت
 079 0734 5925 آسمان سـت

 

درمـان

020 8449 3411
دکتر شهیدی
 020 7221 5763
دکتر روحی - روانپزشک
 020 8202 1836
دکتر شهین نژاد - خانواده
 020 8575 1697
دکتر میترا رستمی
 020 8883 4215
دکتر بهبودی - روان شناس
 020 7630 9977
مرکز درمانی - پزشکی

 داروخـانـه

020 7603 2763
داروخانه ایرانی
 020 8997 9084
دراک استور ایرانی

 دنـدانپـزشکی

020 7837 6965
    Angel  دندانپزشکی
 020 8452 5504
 Cricklewood Dental Practice دندانپزشکی و زیبائی
 020 8868 0555
 Doctors Makeover  دکـتر جهانگیر تـقی پـور دندانپزشکی - زیبائی
 020 8347 8885
  دندانپزشکی - دکتر نیکدل
 020 7727 3650
  دندانپزشکی - کلینیک
 020 8881 6698
  دندانپزشکی - دکتر پاشا
 020 8459 6965
  دندانپزشکی - رمضانی
 020 7937 9097
  دندانپزشکی - دکتر زند
 020 8452 2387
  دندانپزشکی - دکتر منافی
 020 8446 6694
  دندانپزشکی سبز
 020 8446 6694
  دندانپزشکی - هاشمی
 020 7727 3650
  دندانپزشکی - دکتر وزیر
 020 8205 8300
 Corner House - دکتر رضا توکلی فرد
  دندانپزشکی تخصصی
 020 8492 9710
    N 12  دندانپزشکی
 020 7486 3903
  French Media

 رسـتـوران

020 7603 3696
رسـتـوران  آپادانا
 020 8568 5999 رسـتـوران  آتش
 020 8445 1102
رسـتـوران  آذربایجان
 020 7266 9200
رسـتـوران  آریانا
 020 7603 1130
رسـتـوران  آلونک 1
 020 7229 0416 رسـتـوران  آلونک 2
 020 8788 2695 رسـتـوران  اصفهان
 020 7602 9040 رسـتـوران  البرز
 020 7723 1344 رسـتـوران  ایـران
 020 8964 4477 رسـتـوران  بهشت
 020 8045 4429 رسـتـوران  بهشت برین
 020 7262 4015 رسـتـوران  پاتوق
 020 7289 2023 رسـتـوران  پارس
 020 0000 0000
رسـتـوران  پارسیان
 020 0000 0000
رسـتـوران  پامچال
 020 8452 9226 رسـتـوران  پرشیا
 020 8840 2015 رسـتـوران  پرشین پالاس
 020 8545 0900 رسـتـوران  پرشین هـات
 020 8992 0203 رسـتـوران  پرشین نایت
 020 8861 5555  رسـتـوران  پرنس پرشیا
 020 8994 4440
 رسـتـوران  پیـانـو
 020 8445 8132 رسـتـوران  5 ستاره
 020 7586 8079 رسـتـوران  تندیس
 020 0000 0000
رسـتـوران  تـوچـال
 020 0000 0000
رسـتـوران  خیام
 020 8940 1138 رسـتـوران  زعفران
 020 8830 7434 رسـتـوران  زیتون
 020 7435 1767 Cafe Afi  رسـتـوران
 020 8958 1480 رسـتـوران  شایان 2
 020 8441 0222 1 رسـتـوران  شایان
 020 8446 3535
رسـتـوران  شهـرزاد
 017 5386 7731
  رسـتـوران شعله
 020 7602 1211
  رسـتـوران ددی
 020 0000 0000
رسـتــوران دیار
 020 7736 3330
 رسـتــوران دیـزی
 020 8994 1661
رسـتــوران رایــس
 020 7386 7335
رسـتــوران رز
 020 8446 6388
رسـتــوران رز آرا
 020 7431 4546
رسـتــوران رویال تهران
 020 0000 0000
رسـتـوران  ساقـی
 020 8346 3022
رسـتـوران  سیام
 020 7240 7811
رسـتـوران  سیمرغ
 020 8441 0222
رسـتـوران  شایان 1
 020 8958 1480
رسـتـوران  شایان 2
 020 7723 8331
رسـتـوران  صفا
 020 7243 8444
رسـتـوران  صدف
 020 8834 4888
رسـتـوران  صوفی
 020 7724 6769
رسـتـوران  کندو
 020 7706 4888
رسـتـوران  کلبه
 020 7624 2525
رسـتـوران  کیش
 020 7224 1692
رسـتـوران  گالریا
 020 7272 1692
رسـتـوران  گیلک
 012 6855 1506
رسـتـوران  گلزار
 020 8905 5353
رسـتـوران  لواش 1
 020 8866 0055
رسـتـوران  لواش 2
 020 7243 8288
رسـتـوران  لیتل پرشیا
 020 7603 9888
رسـتـوران  محسن
 020 7701 6677
رسـتـوران  منقل
 020 8566 5815
رسـتـوران  مـولانـا
 020 8563 7007
رسـتـوران  مهدی 1
 020 7625 4344
رسـتـوران  مهدی 2
 020 8830 6688
 رسـتـوران  میلاد
 020 8952 6644
رسـتـوران  ترک
 020 0000 0000
رسـتـوران  هیزم
 020 7603 9148
رسـتـوران  یاس
 020 3665 1305
رستوران ترک

 زیـبـائـی

020 8868 0555
 Doctors Makeover - دکـتر جهانگیر تـقی پـور
کلینیک جراحی و زیبائی
 020 7372 4433
  Lemoge Clinic - دکـتر شیـرافکن
کلینیک جراحی و زیبائی

 سـوپـر مـارکـت - لـنـدن

020 8952 9746

آران
020 8349 3849
آروما
 020 8952 9746
آرین
 020 8492 0411
اصفهان
 020 8202 7600
آلما
 020 8451 6616
انجمن زعفران
 020 0000 0000
انزلی
 020 8778 5361
اهواز
 020 8202 5959
ایران
 020 8804 2124
آوا
 020 7603 5083
بهار
 020 0000 0000
بیژن
 020 7603 6222
پر آرا
 020 3665 7890
پرشیا
 079 74353622
تهران
 020 88101161
تواضع
 020 7639 8007
تخت جمشید
 020 0000 0000
جردن
 020 0000 0000
خزر
 020 7258 3637
خیام
 020 0000 0000
دجله
 079 8566 9360
دنا
 020 82758683

دهکده

 020 7603 0924
رضا
 020 7603 8909
زمان
 020 8570 0582
زمزم
 020 7229 2243
سارا
 020 7625 6845
سایه
 020 8969 7970
سپید
 020 8974 6088
سرور
 020 8343 3279
سهند
 020 8347 8822
ساوالان
 020 8371 0500
سوپر گوشت
 020 8399 2832
سیب
 020 8204 0042
شادزی
 020 8805 9841
شیراز
 020 7706 2905
عسل 1
020 8969 2800
عسل 2
 020 8567 2767
فردوس
 020 8204 0201
کسری
 020 8381 4793
گلدرز گرین
 020 8371 0500
گیشا
 020 8579 9500
مازندران
 020 7602 1090
مسعود
 020 8952 5637
منصور
 020 8455 8184
هرمز
 020 0000 0000
یاسین
 020 8349 3414
Dicle International

صـرافـی - خـدمـات ارزی

 020 8346 1660
http://www.londontravelagency.co.uk/fa صـرافـی لــنــدن
 075 3163 2111
http://www.londontravelagency.co.uk/fa صـرافـی انگلستان

صـوت و تصـویـر

 020 8669 2714
آریا ست
 020 8640 9605
افغان ست
 020 8395 3114
B. Ford بی فورد
 020 8441 4823
تهران ست
 020 8395 3114
ستلایت 5 ستاره
 020 7788 2917
مینا ست
 020 8368 8132
سـت UK
 020 8640 9605
آریانا ستلایت
 079 0734 5925 آسمان سـت

عـقــد و عـروسـی

 020 8959 3611 سفره عقد گلچین
 020 7483 1934  سفره عقد گالری ثـریا
 079 5123 6326 پذیرائی موسسه باختر
   

عکـس و فیلـمبـرداری

 020 8955 5959
آتـوسـا
 020 8255 9970
بهمن آزاد
 020 8953 3113
درام استودیو
 020 7385 2272
رضا کاضمی
 020 8958 1441
شاهین
 020 8446 6573
عکاسی - فیلمبرداری
 079 3919 3009
عکاسی - فیلمبرداری

 فـرش - قـالـی

 020 8342 9771
فــرش مـجـیـک
 020 8959 1944
 فــرش دیـامـونـد
 020 8952 5265
فــرش فــریـدون
   

فــرهـنــگ

 020 8455 5550
  فرهنگ سرای لندن
 020 8740 7124
  کتب ایرانشهر
 020 8889 6945
  خانه سام
 020 8748 6682
  کانون ایران
 020 8746 3158
  کانون تـوحـیـد

فـلـز کاری و صنـعـت

 020 8450 0782
آریـا
 0800 328 0327
آریـا فـلـز
 020 8965 3322
M & M  فـلـز کـاری
 020 8884 1999
R K Metal  فـلـز کـاری

 

قـنـادی

 020 8810 1161
قنادی تواضع
 020 7603 0924
قنادی رضا
 020 7706 2905
قنادی عـسـل 1
 020 8969 2800
 قنادی عـسـل 2
 020 8579 9500
 قنادی مازندران
 020 8445 5944
  Sevill's Bakery قنادی

کـافـی شـاپ

 020 7998 9294
کافی شاپ آیس پک
 020 7435 1767
کافی شاپ افسانه
 020 7603 2379
کافی شاپ زرتشت

کـتـاب فـروشـی

 020 8455 5550
فرهنگسرای لندن
 020 7603 8909 کتاب فروشی زمان
 020 7603 6936 خانه کتاب
  020 8993 6384 کتاب خانه مطالعات ایرانی

گـل فـروشـی

020 0000 0000
گلفـروشی لندن
 020 0000 0000
گلفـروشی یـاس

 مـینـی کــب

020 7272 3300
 Archway, N19 3TD
Lady M Cabs مینی کب
 020 8959 0445
 Ballham Station Road, SW12 9SG Top M Cabs مینی کب 
 020 8203 5881
 Ballard Lane, Finchley Central, N31 1XY
Primer Cabs مینی کب
 020 7277 2222
 Camberwell Road, SE5 0EN Ruskin Cars مینی کب
 020 8748 6265
 Castelnau, SW13 9ER Barners Cars مینی کب
 020 7722 2111
 Chalk Farm Parade, NW3 2BN Radio Cars مینی کب
 020 7498 4499
 Clapham High Street, SW4 7TR Clapham  مینی کب
 020 7582 6676
 Clapham Road, SW8 0PZ Mini Cabs مینی کب
 020 7237 0189
 Dockhead SE1 2BS Dockhead مینی کب
 020 7706 4692
 Edgware Road, W2 1DH
Exective مینی کب
 020 7703 0134
 Elphant Road, SE17 1LB
Elephant مینی کب
 020 7703 0134
 Elphant Road, SE17 1LB
Elephant مینی کب
 020 7375 2600
 Fashion St. Shadwell, E1 6PX
City Ways مینی کب
 020 8346 8807
 Finchley, X
EL Ceedo مینی کب
 020 7433 1000
 Finchley Rood, NW3 6EH
Standard مینی کب
 020 7328 2494
 Finchley Rood, NW3 6EH
Swiss Cott.. مینی کب
 020 7794 4333
 Finchley Central Station
Great North مینی کب
 020 7490 3322
 Great Eastern St. EC2A 3JD
Shoreditch مینی کب
 020 7221 3888
 Narrow Road, W9 2HT
Natting Hill مینی کب
 020 8445 3050
 High Road, N12 0BP
Tally Ho مینی کب
 020 8519 0305
 High Road Leytonston, E11 4HH
Thatched مینی کب
 020 7609 3003
 Holloway Road, N7 8LT
Yellow Cou.. مینی کب
 020 7609 3003
 Kennington Lane, SE11 5QS
Victory Cars مینی کب
 020 7033 9911
 Kingsland Road, E2 8AG
Mini Cabs مینی کب
 020 7241 3000
 Kingsland Road, Hackney, E8 4AA
Travel Serv.. مینی کب
 020 7229 7700
 North Kensington, W10 6HJ
Regal Cabs مینی کب
 020 8533 9992
 Lauriston Road, E9 7HJ
Village Cars مینی کب
 020 7350 2000
 Lavender Hill, Battersea, SW11 5QJ
KV Cars مینی کب
 020 7434 2002
 Lexington Street, W1F 5QJ
Soho Cars مینی کب
 020 7033 9797
 London City, E2 8AG
Crescent Car مینی کب
 020 9336 7444
 London Central Markets, EC1A 9NL
Farington مینی کب
 020 8986 4211
 Mare St., E8 3RH
Mare St.  مینی کب
 020 8694 9299
 New Cross Road, SE14 6AR Direct Cars مینی کب
 020 7703 7373
 Old Kent Road, SE1 5UB
Old Kent مینی کب
 020 7720 4404
 Old Town, SW4 0JY
Chequers مینی کب
 020 7837 0000
 Rosebery Avenue, EC1R 4SD
Rosebery مینی کب
 020 7734 8970
 Ropert St. Soho, W1D 7PD
London Cab مینی کب
 020 7228 6666
 Saint John's Hill, SW11 1TH
Abacus Cars مینی کب
 020 2111 4103
 Saltram Crescent, W9 3JU
Mini Cab مینی کب
 020 7828 1856
 Schomberg House, SW1P 4BL
Westminsterمینی کب
 020 7602 9991
 Shepherd's Bush Road, W6 7LP
Adam Cars مینی کب
 020 8560 0004
 South Ealing Road, Ealing W5 4RP
Chiswick مینی کب
 020 7407 3456
 Southwark Bridge Road, SE1 6NP
Waterloo  مینی کب
 020 7237 0543
 Southwark Park Road, SE16 2JH
Star Cars مینی کب
 020 7357 9999
 Southwark Street, SE1 1TU
London Br.. مینی کب
 020 7403 3333
 Spurgeon Street, SE1 4YP
Express Na.. مینی کب
 020 7254 4545
 Stoke Newington High Street, N16 8EL
Sams Cars مینی کب
 020 8542 0777
 The Broadway, SW19 1RQ
Wimbledon مینی کب
 020 8342 8585
 Tottenham Ln. N8 8PT
High Gate مینی کب
 020 7637 2761
 Tottenham Street, W1T 4RW
Urgent Cars مینی کب
 020 7735 8869
 Vauxhall Street, SE11 5LG
Atlas Cars مینی کب
 020 8374 0001
 West Green Road, N15 3PU
West Green مینی کب
 020 8365 1475
 White Hart Lane , N17 8DP
White Lane مینی کب
 020 7387 8888
 White Hart Lane , N17 8DP
Addison Lee مینی کب

مـوسیقی

077 5487 4310 آمــوزش رقـص ثریا
 020 7381 9432 آمــوزش مـوسـیـقـی
 078 2654 5118 آموزش پیانو، ویلون
 0780302 8006
آموزش تار، سه تار
 078 0050 1402
آموزش تار، سه تار
 077 3732 1762
آموزش خصوصی گیتار
 077 6699 5874 شیرین آوا - نقاشی، خط
 077 5337 6273 هنـر کده نقاشی وحـیـد

ویـزا و مـهـاجـرت

020 8346 1660
اخذ ویزای انگلستان, شینگن, کانادا, استرالیا و نیوزیلند اخـذ ویـزا
 020 8346 1660
ویزای مهاجرت به انگلستان, ویزای سرمایه گذاری, ویزای صاحبان تجارت مهـاجرت به انگلستان

وب سـایـت - طـراحـی

077 3537 1946
www.WebDesignOffice.co.uk وب دیزاین آفیس
 077 3537 1946
www.WebDesignTest.co.uk وب دیزاین تست

وام مسکن ، تجاری

020 8962 3400 وام مسکن ، وام تجاری
 020 8933 0057
وام مسکن ، عشقی
 020 7486 0714
وام مسکن ، یونیورسال
 020 7209 8793
 M & M وام مسکن

وکـیـل - وکـالـت

020 7993 5432
 Central House, 1 Ballards Lane, London N3 1LQ
دفتر وکالت لطیف زمانی مشاور حقوقی
 020 8203 7562
  زهـره مستجـیـر
 020 7266 1671
  دفتر حقوقی میزان
 020 8459 8809
  Expert Lawyers
 020 7092 9772
  A & S
 020 8485 4203
  Eling Legal  دفتر حقوقی
 020 8826 1379
  Levenesدفتر حقوقی
 020 7624 8814
  Pakramaدفتر حقوقی
 020 3441 6942
 M. K Lawyers Associates  دفتر حقوقی ملیحه کمالی

هـتــل

020 8346 1660
www.LondonTravelAgency.co.uk/fa هتـل - آپارتمان - اتاق

هـنــر

077 5337 6273
 هنرکده نقاشی وحیـد
 079 6239 2220
 انجمن خوشنویسان

منبع: http://www.bazarlondon.com

 
پرشین تاون دات نت
با ما همراه شوید
درباره پرشیا تاون
آگهی در سایت پرشیا تاون
تماس با ما
درخواست همکاری
فیسبوک پرشیا تاون
آمار سایت:
دنیای پرشیا تاون
کانادا: اتاوا | مونترال | تورنتو | ونکوور | کلگری
امریکا: لس آنجلس | واشنگتن دی سی | نیویورک | بوستون
آلمان: هامبورگ | مونیخ
انگلستان: لندن
مالزی: کوالالامپور
تایلند: بانکوک
کپی برداری از مطالب این سایت به شرط ذکر منبع و لینک به مطلب بلامانع است.
لطفا در صورت مشاهده مورد خلاف قانون در سایت ما را مطلع کنید.
لطفا در صورت مشاهده محتوای اشتباه در سایت ما را مطلع کنید.
پرشیاتاون هیچ هدف، گرایش و وابستگی سیاسی ندارد. لطفا موارد تخلف را اینجا گزارش کنید.